O milosrdenství Tvém, Hospodine, na věky budu zpívat

Tento obrázek nás překvapil, byl pořízen 30.12.2007 před křtem maličké Aleny Levé