Rok Měs. Den Občan. kal. Církev. kal. 1. čtení Žalm 2. čtení Evangelium Název dne Barva
202011Nový rokSlavnost Matky Boží Panny MarieNm 6,22-27Zl 67Gal 4,4-7Lk 2,16-21B
202012Karinasv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský1Jan 2,22-28Zl 98Jan 1,19-28B
202013Radmilasv. Jenovéfa1Jan 2,29-3,6Zl 98Jan 1,29-34B
202014Dianabl. Anděla z Foligna1Jan 3,7-10Zl 98Jan 1,35-42B
202015Dalimilsv. TelesforSir 24,1-4.12-16Zl 147Ef 1,3-6.15-18Jan 1,1-182. neděle po Narození PáněB
202016Tři královéSlavnost Zjevení PáněIz 60,1-6Zl 72Ef 3,2-3a.5-6Mt 2,1-12B
202017Vilmasv. Rajmund z Penafortu1Jan 3,22-4,6Zl 2Mt 4,12-17.23-25B
202018Čestmírsv. Severin1Jan 4,7-10Zl 72Mk 6,34-44B
202019Vladansv. Julián1Jan 4,11-18Zl 72Mk 6,45-52B
2020110Břetislavsv. Agathon (Dobromil)1Jan 4,19-5,4Zl 72Lk 4,14-22aB
2020111Bohdanact. Marie Elekta1Jan 5,5-13Zl 147Lk 5,12-16B
2020112Pravoslavsv. Probus (Pravoslav)Iz 42,1-4.6-7Zl 29(28)Sk 10,34-38Mt 3,13-17Svátek Křtu PáněB
2020113Editasv. Hilarius z Poitiers1Sam 1,1-8Zl 116BMk 1,14-20pondělí 1. týdne v mezidobíZ
2020114Radovansv. Sáva Srbský1Sam 1,9-201Sam 2Mk 1,21b-28úterý 1. týdne v mezidobíZ
2020115Alicesv. Pavel Poustevník1Sam 3,1-10.19-20Zl 40Mk 1,29-39středa 1. týdne v mezidobíZ
2020116Ctiradsv. Marcel I.1Sam 4,1-11Zl 44Mk 1,40-45čtvrtek 1. týdne v mezidobíZ
2020117Drahoslavsv. Antonín Veliký1Sam 8,4-7.10-22aZl 89Mk 2,1-12pátek 1. týdne v mezidobíB
2020118VladislavPanna Maria, Matka jednoty křesťanů1Sam 9,1-4.17-19;10,1aZl 21Mk 2,13-17sobota 1. týdne v mezidobíB
2020119Doubravkasv. Márius a Marta a jejich synovéIz 49,3.5-6Zl 40(39)1Kor 1,1-3Jan 1,29-342. neděle v mezidobíZ
2020120Ilonasv. Fabián a Šebestián1Sam 15,16-23Zl 50Mk 2,18-22pondělí 2. týdne v mezidobíZ
2020121Bělasv. Anežka Římská1Sam 16,1-13Zl 89Mk 2,23-28úterý 2. týdne v mezidobíC
2020122Slavomírsv. Vincenc1Sam 17,32-33.37.40-51Zl 144Mk 3,1-6středa 2. týdne v mezidobíZ
2020123Zdeněksv. Ildefons1Sam 18,6-9;19,1-7Zl 56Mk 3,7-12čtvrtek 2. týdne v mezidobíZ
2020124Milenasv. František Saleský1Sam 24,3-21Zl 57Mk 3,13-19pátek 2. týdne v mezidobíB
2020125MilošSvátek Obrácení svatého PavlaSk 22,3-16 (Sk 9,1-22)Zl 117(116)Mk 16,15-18B
2020126Zorasv. Timotej (Bohuslav) a TitusIz 8,23b-9,3Zl 27(26)1Kor 1,10-13.17Mt 4,12-233. neděle v mezidobíZ
2020127Ingridsv. Anděla Mericiová2Sam 5,1-7.10Zl 89Mk 3,22-30pondělí 3. týdne v mezidobíZ
2020128Otýliesv. Tomáš Akvinský2Sam 6,12b-15.17-19Zl 24Mk 3,31-35úterý 3. týdne v mezidobíB
2020129Zdislavasv. Sulpicius2Sam 7,4-17Zl 89Mk 4,1-20středa 3. týdne v mezidobíZ
2020130Robinsv. Martina2Sam 7,18-19.24-29Zl 132Mk 4,21-25čtvrtek 3. týdne v mezidobíZ
2020131Marikasv. Jan Bosko2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17Zl 51Mk 4,26-34pátek 3. týdne v mezidobíB
202021Hyneksv. Pionius2Sam 12,1-7a.10-17Zl 51Mk 4,35-41sobota 3. týdne v mezidobíZ
202022NelaSvátek Uvedení Páně do chrámuMal 3,1-4Zl 24(23)Zid 2,14-18Lk 2,22-40B
202023Blažejsv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar)2Sam 15,13-14.30;16,5-13aZl 3Mk 5,1-20pondělí 4. týdne v mezidobíZ
202024Jarmilasv. Ondřej Corsini2Sam 18,9-10.14b.24-25a.30-19,4Zl 86Mk 5,21-43úterý 4. týdne v mezidobíZ
202025Dobromilasv. Agáta (Háta, Dobruše)2Sam 24,2.9-17Zl 32Mk 6,1-6středa 4. týdne v mezidobíC
202026Vandasv. Pavel Miki a druhové1Kral 2,1-4.10-121Kron 29Mk 6,7-13čtvrtek 4. týdne v mezidobíC
202027Veronikasv. RichardSir 47,2-13(řec.2-11)Zl 18Mk 6,14-29pátek 4. týdne v mezidobíZ
202028Miladasv. Jeroným Emiliani - ct. Mlada1Kral 3,4-13Zl 119Mk 6,30-34sobota 4. týdne v mezidobíZ
202029Apolenasv. ApollonieIz 58,7-10Zl 112(111)1Kor 2,1-5Mt 5,13-165. neděle v mezidobíZ
2020210Mojmírsv. Scholastika1Kral 8,1-7.9-13Zl 132Mk 6,53-56pondělí 5. týdne v mezidobíB
2020211BoženaPanna Maria Lourdská1Kral 8,22-23.27-30Zl 84Mk 7,1-13úterý 5. týdne v mezidobíZ
2020212Slavěnasv. Benedikt Aniánský1Kral 10,1-10Zl 37Mk 7,14-23středa 5. týdne v mezidobíZ
2020213Věnceslavsv. Kateřina Ricciová1Kral 11,4-13Zl 106Mk 7,24-30čtvrtek 5. týdne v mezidobíZ
2020214Valentýnsv. Valentin1Kral 11,29-32;12,19Zl 81Mk 7,31-37pátek 5. týdne v mezidobíZ
2020215Jiřinasv. Jiřina1Kral 12,26-32;13,33-34Zl 106Mk 8,1-10sobota 5. týdne v mezidobíZ
2020216Ljubasv. JuliánaSir 15,16-21Zl 119(118)1Kor 2,6-20Mt 5,17-376. neděle v mezidobíZ
2020217Miloslavasv. Alexius a druhovéJak 1,1-11Zl 119Mk 8,11-13pondělí 6. týdne v mezidobíZ
2020218Gizelasv. SimeonJak 1,12-18Zl 94Mk 8,14-21úterý 6. týdne v mezidobíZ
2020219Patrikbl. GodšalkJak 1,19-27Zl 15Mk 8,22-26středa 6. týdne v mezidobíZ
2020220Oldřichsv. NikeforJak 2,1-9Zl 34Mk 8,27-33čtvrtek 6. týdne v mezidobíZ
2020221Lenkasv. Petr DamianiJak 2,14-24.26Zl 112Mk 8,34-9,1pátek 6. týdne v mezidobíZ
2020222Petrsvátek Stolce sv. Petra1Petr 5,1-4Zl 23(22)Mt 16,13-19B
2020223Svatopluksv. PolykarpLv 19,1-2.17-18Zl 103(102)1Kor 3,16-23Mt 5,38-487. neděle v mezidobíZ
2020224Matějsv. ModestJak 3,13-18Zl 19Mk 9,14-29pondělí 7. týdne v mezidobíZ
2020225Lilianasv. ValburgaJak 4,1-10Zl 55Mk 9,30-37úterý 7. týdne v mezidobíZ
2020226Dorotasv. AlexandrJl 2,12-18Zl 51,3-4.5-6a.12-13.14+172Kor 5,20-6,2Mt 6,1-6.16-18Popeleční středaF
2020227Alexandrsv. Gabriel od Bolestné Panny MarieDt 30,15-20Zl 1Lk 9,22-25čtvrtek po Popeleční středěF
2020228Lumírsv. RomanIz 58,1-9aZl 51Mt 9,14-15pátek po Popeleční středěF
2020229Horymírsv. KasiánIz 58,9b-14Zl 86Lk 5,27-32sobota po Popeleční středěF
202031Bedřichsv. SuitbertGn 2,7-9;3,1-7Zl 51(50)Rim 5,12-19Mt 4,1-111. neděle postníF
202032Anežkasv. SimpliciusLv 19,1-2.11-18Zl 19Mt 25,31-46pondělí 1. postního týdneF
202033Kamilsv. KunhutaIz 55,10-11Zl 34Mt 6,7-15úterý 1. postního týdneF
202034Stelasv. KazimírJon 3,1-10Zl 51Lk 11,29-32středa 1. postního týdneF
202035Kazimírsv. Teofil (Bohumil)Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hhZl 138Mt 7,7-12čtvrtek 1. postního týdneF
202036Miroslavbl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)Ez 18,21-28Zl 130Mt 5,20-26pátek 1. postního týdneF
202037Tomášsv. Perpetua a Felicita ( Blažena)Dt 26,16-19Zl 119Mt 5,43-48sobota 1. postního týdneF
202038Gabrielasv. Jan z BohaGn 12,1-4aZl 33(32)2Tim 1,8b-10Mt 17,1-92. neděle postníF
202039Františkasv. Františka ŘímskáDan 9,4b-10Zl 79Lk 6,36-38pondělí 2. postního týdneF
2020310Viktoriesv. Jan OgilvieIz 1,10.16-20Zl 50Mt 23,1-12úterý 2. postního týdneF
2020311Andělasv. Eulogius z KordobyJer 18,18-20Zl 31Mt 20,17-28středa 2. postního týdneF
2020312Řehořsv. KvirinJer 17,5-10Zl 1Lk 16,19-31čtvrtek 2. postního týdneF
2020313Růženasv. Patricie (Vlasta)Gn 37,3-4.12-13a.17b-28Zl 105Mt 21,33-43.45-46pátek 2. postního týdneF
2020314Rút, Matyldasv. MatyldaMich 7,14-15.18-20Zl 103Lk 15,1-3.11-32sobota 2. postního týdneF
2020315Idasv. LonginEx 17,3-7Zl 95(94)Rim 5,1-2.5-8Jan 4,5-423. neděle postníF
2020316Elena, Herbertsv. Heribert2Kral 5,1-15aZl 42Lk 4,24-30pondělí 3. postního týdneF
2020317Vlastimilsv. PatrikDan 3,25.34-43Zl 25Mt 18,21-35úterý 3. postního týdneF
2020318Eduardsv. Cyril JeruzalémskýDt 4,1.5-9Zl 147Mt 5,17-19středa 3. postního týdneF
2020319JosefSlavnost sv. Josefa2Sam 7,4-5a.12-14a.16Zl 89(88)Rim 4,13.16-18.22Mt 1,16.18-21.24aB
2020320Světlanasv. ArchipOz 14,2-10Zl 81Mk 12,28b-34pátek 3. postního týdneF
2020321Radekbl. SerapionOz 6,1-6Zl 51Lk 18,9-14sobota 3. postního týdneF
2020322Leonasv. Epafrodit1Sam 16,1b.6-7.10-13aZl 23(22)Ef 5,8-14Jan 9,1-414. neděle postníR
2020323Ivonasv. Turibius z MongrovejaIz 65,17-21Zl 30Jan 4,43-54pondělí 4. postního týdneF
2020324Gabrielsv. Kateřina ŠvédskáEz 47,1-9.12Zl 46Jan 5,1-3a.5-16úterý 4. postního týdneF
2020325MariánSlavnost Zvěstování PáněIz 7,10-14Zl 40(39)Zid 10,4-10Lk 1,26-38B
2020326Emanuelsv. Kastulus (Haštal)Ex 32,7-14Zl 106Jan 5,31-47čtvrtek 4. postního týdneF
2020327Ditasv. RupertMdr 2,1a.12-22Zl 34Jan 7,1-2.10.25-30pátek 4. postního týdneF
2020328Soňasv. RogátJer 11,18-20Zl 7Jan 7,40-53sobota 4. postního týdneF
2020329Taďánabl. Ludolf (Slavomil)Ez 37,12-14Zl 130(129)Rim 8,8-11Jan 11,1-455. neděle postníF
2020330Arnoštsv. Jan KlimakDan 13,1-9.15-17.19-30.33-62Zl 23Jan 8,1-11pondělí 5. postního týdneF
2020331Quidobl. BalbínaNm 21,4b-9Zl 102Jan 8,21-30úterý 5. postního týdneF
202041Hugosv. Makarius (Blahomír)Dan 3,14-20.91-92.95Dan 3Jan 8,31-42středa 5. postního týdneF
202042Erikasv. František z PaulyGn 17,3-9Zl 105Jan 8,51-59čtvrtek 5. postního týdneF
202043Richardsv. NikitaJer 20,10-13Zl 18Jan 10,31-42pátek 5. postního týdneF
202044Ivanasv. IzidorEz 37,21-28Jer 31Jan 11,45-56sobota 5. postního týdneF
202045Miroslavasv. Vincenc FerrerskýIz 50,4-7Zl 22(21)Flp 2,6-11Mt 26,14-27,666. neděle postní - Květná neděleC
202046Vendulasv. NotgerIz 42,1-7Zl 27Jan 12,1-11pondělí Svatého týdneF
202047Heřman, Hermínasv. Jan Křtitel de la SalleIz 49,1-6Zl 71Jan 13,21-33.36-38úterý Svatého týdneF
202048Emasv. AlbertIz 50,4-9aZl 69Mt 26,14-25středa Svatého týdneF
202049DušanZelený čtvrtekEx 12,1-8.11-14Zl 116(115)1Kor 11,23-26Jan 13,1-15Zelený čtvrtekB
2020410DarjaVelký pátekIz 52,13-53,12Zl 31(30)Zd 4,14-16;5,7-9Jan 18,1-19,42Velký pátekC
2020411IzabelaBílá sobotaBílá sobota-
2020412JuliusSlavnost Zmrtvýchvstání PáněSk 10,34a.37-43Zl 118(117)Kol 3,1-4Jan 20,1-9Slavnost Zmrtvýchvstání PáněB
2020413Alešsv. Martin I.Sk 2,14.22b-33Zl 16Mt 28,8-15pondělí velikonočního oktávuB
2020414Vincencsv. LambertSk 2,36-41Zl 33Jan 20,11-18úterý velikonočního oktávuB
2020415Anastáziesv. AnastázieSk 3,1-10Zl 105Lk 24,13-35středa velikonočního oktávuB
2020416Irenasv. Bernadetta SoubirousováSk 3,11-26Zl 8Lk 24,35-48čtvrtek velikonočního oktávuB
2020417Rudolfsv. InocencSk 4,1-12Zl 118Jan 21,1-14pátek velikonočního oktávuB
2020418Valeriesv. Krescenc (Rostislav)Sk 4,13-21Zl 118Mk 16,9-15sobota velikonočního oktávuB
2020419Rostislavsv. EmaSk 2,42-47Zl 118(117)1Pt 1,3-9Jan 20,19-312. neděle velikonočníB
2020420Marcelasv. HugoSk 4,23-31Zl 2Jan 3,1-8pondělí 2. velikonočního týdneB
2020421Alexandrasv. AnselmSk 4,32-37Zl 93Jan 3,7b-15úterý 2. velikonočního týdneB
2020422Evženiesv. LeonidSk 5,17-26Zl 34Jan 3,16-21středa 2. velikonočního týdneB
2020423VojtěchSvátek sv. VojtěchaSk 13,46-49Zl 96(95)Jan 10,11-16C
2020424Jiřísv. JiříSk 5,34-42Zl 27Jan 6,1-15pátek 2. velikonočního týdneB
2020425MarekSvátek sv. Marka1 Pt 5,5b-14Zl 89Mk 16,15-20C
2020426Otosv. RichariusSk 2,14.22-28Zl 16(15)1Pt 1,17-21Lk 24,13-353. neděle velikonočníB
2020427Jaroslavsv. ZitaSk 6,8-15Zl 119Jan 6,22-29pondělí 3. velikonočního týdneB
2020428Vlastislavsv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria GrignionSk 7,51-8,1aZl 31Jan 6,30-35úterý 3. velikonočního týdneB
2020429RobertSvátek sv. Kateřiny Sienské1Jan 1,5-2,2Zl 103Mt 11,25-30B
2020430Blahoslavsv. ZikmundSk 8,26-40Zl 66Jan 6,44-51čtvrtek 3. velikonočního týdneB
202051Svátek práceDělník sv. JosefGn 1,26-2,3Zl 90(89)Mt 13,54-58B
202052Zikmundsv. AtanášSk 9,31-42Zl 116Jan 6,60-69sobota 3. velikonočního týdneB
202053AlexejSvátek sv. Filipa a JakubaSk 2,14a.36-41Zl 23(22)1Petr 2,20b-25Jan 10,1-104. neděle velikonočníB
202054Květoslavsv. FloriánSk 11,1-18Zl 42Jan 10,1-10pondělí 4. velikonočního týdneB
202055Klaudiesv. GothardSk 11,19-26Zl 87Jan 10,22-30úterý 4. velikonočního týdneB
202056Radoslavsv. Jan SarkanderSk 12,24-13,5aZl 67Jan 12,44-50středa 4. velikonočního týdneC
202057Stanislavsv. Benedikt II.Sk 13,13-25Zl 89Jan 13,16-20čtvrtek 4. velikonočního týdneB
202058Státní svátekPanna Maria, Prostřednice všech milostíSk 13,26-33Zl 2Jan 14,1-6pátek 4. velikonočního týdneB
202059Ctiborsv. HermusSk 13,44-52Zl 98Jan 14,7-14sobota 4. velikonočního týdneB
2020510Blaženasv. IzidorSk 6,1-7Zl 33(32)1Pt 2,4-9Jan 14,1-125. neděle velikonočníB
2020511Svatavasv. Ignác z LáconiSk 14,5-18Zl 115Jan 14,21-26pondělí 5. velikonočního týdneB
2020512Pankrácsv. Pankrác, sv. Nereus a AchilleusSk 14,19-28Zl 145Jan 14,27-31aúterý 5. velikonočního týdneB
2020513Servácsv. Ondřej Hubert FournetSk 15,1-6Zl 122Jan 15,1-8středa 5. velikonočního týdneB
2020514BonifácSvátek sv. Matěje, apoštolaSk 1,15-17.20-26Zl 113(112)Jan 15,9-17C
2020515Žofiesv. ŽofieSk 15,22-31Zl 57Jan 15,12-17pátek 5. velikonočního týdneB
2020516PřemyslSvátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona ČechRim 8,31b-39Zl 69(68)Mt 10,17-22C
2020517Anetasv. Paschal BaylonSk 8,5-8.14-17Zl 66(65)1Pt 3,15-18Jan 14,15-216. neděle velikonočníB
2020518Natašasv. Jan I.Sk 16,11-15Zl 149Jan 15,26-16,4apondělí 6. velikonočního týdneB
2020519Ivosv. Petr CelestýnSk 16,22-34Zl 138Jan 16,5-11úterý 6. velikonočního týdneB
2020520Zbyšeksv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin SienskýSk 17,15.22-18,1Zl 148Jan 16,12-15středa 6. velikonočního týdneB
2020521Monikasv. Ondřej BobolaSk 1,1-11Zl 47(46)Ef 1,17-23Mt 28,16-20Nanebevstoupení PáněB
2020522Emilsv. JulieSk 18,9-18Zl 47Jan 16,20-23apátek 6. velikonočního týdneB
2020523Vladimírsv. Jan Křtitel de RossiSk 18,23-28Zl 47Jan 16,23b-28sobota 6. velikonočního týdneB
2020524Janasv. Vincent LerinskýSk 1,12-14Zl 27(26)1Pt 4,13-16Jan 17,1-11a7. neděle velikonočníB
2020525Violasv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de PazziSk 19,1-8Zl 68Jan 16,29-33pondělí 7. velikonočního týdneB
2020526Filipsv. Filip NeriSk 20,17-27Zl 68Jan 17,1-11aúterý 7. velikonočního týdneB
2020527Valdemarsv. Augustin z CanterburySk 20,28-38Zl 68Jan 17,11b-19středa 7. velikonočního týdneB
2020528Vilémsv. EmilSk 22,30;23,6-11Zl 16Jan 17,20-26čtvrtek 7. velikonočního týdneB
2020529Maxmiliánsv. MaximinSk 25,13b-21Zl 103Jan 21,15-19pátek 7. velikonočního týdneB
2020530Ferdinandsv. ZdislavaSk 28,16-20.30-31Zl 11Jan 21,20-25sobota 7. velikonočního týdneB
2020531KamilaSlavnost Seslání Ducha SvatéhoSk 2,1-11Zl 104(103)1Kor 12,3b-7.12-13Jan 20,19-23Slavnost Seslání Ducha SvatéhoC
202061Laurasv. Justin2Pt 1,2-7Zl 91Mk 12,1-12pondělí 9. týdne v mezidobíC
202062Jarmilsv. Marcelin a Petr2Pt 3,12-15a.17-18Zl 90Mk 12,13-17úterý 9. týdne v mezidobíZ
202063Tamarasv. Karel Lwanga a druhové2Tim 1,1-3.6-12Zl 123Mk 12,18-27středa 9. týdne v mezidobíC
202064Daliborsv. František Caracciolo2Tim 2,8-15Zl 25Mk 12,28b-34čtvrtek 9. týdne v mezidobíZ
202065Dobroslavsv. Bonifác2Tim 3,10-17Zl 119Mk 12,35-37pátek 9. týdne v mezidobíC
202066Norbertsv. Norbert2Tim 4,1-8Zl 71Mk 12,38-44sobota 9. týdne v mezidobíZ
202067Iveta/Slavojsv. RobertEx 34,4b-6.8-9Dan 32Kor 13,11-13Jan 3,16-18Slavnost Nejsvětější TrojiceB
202068Medardsv. Medard1Kral 17,1-6Zl 121Mt 5,1-12pondělí 10. týdne v mezidobíZ
202069Stanislavasv. Efrém Syrský1Kral 17,7-16Zl 4Mt 5,13-16úterý 10. týdne v mezidobíZ
2020610Gitasv. Maxim1Kral 18,20-39Zl 16Mt 5,17-19středa 10. týdne v mezidobíZ
2020611Brunosv. BarnabášDt 8,2-3.14b-l6aZl 1471Kor 10,16-17Jan 6,51-58Těla a krve PáněB
2020612Antoniesv. Jan z Fakunda1Kral 19,9a.11-16Zl 27Mt 5,27-32pátek 10. týdne v mezidobíZ
2020613Antonínsv. Antonín z Padovy1Kral 19,19-21Zl 16Mt 5,33-37sobota 10. týdne v mezidobíB
2020614Rolandsv. AnastázEx 19,2-6aZl 100(99),2.3.5Rim 5,6-11Mt 9,36-10,811. neděle v mezidobíZ
2020615Vítsv. Vít1Kral 21,1-16Zl 5Mt 5,38-42pondělí 11. týdne v mezidobíZ
2020616Zbyněksv. Benon (Zbyněk)1Kral 21,17-29Zl 51Mt 5,43-48úterý 11. týdne v mezidobíZ
2020617Adolfsv. Řehoř Barbarigo2Kral 2,1.6-14Zl 31Mt 6,1-6.16-18středa 11. týdne v mezidobíZ
2020618Milansv. MarinaSir 48,1-15(rec.1-14)Zl 97Mt 6,7-15čtvrtek 11. týdne v mezidobíZ
2020619Leošsv. Jan Nepomuk Neumann, sv. RomualdDt 7,6-11Zl 103(102)1Jan 4,7-16Mt 11,25-30Slavnost Nejsvětějšího srdce JežíšovaB
2020620Květasv. SilveriusIz 61,9-111Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd1Jan 4,7-16Lk 2,41-51Památka Neposkvrněného srdce Panny MarieB
2020621Aloissv. Alois GonzagaJer 20,10-13Zl 69(68)Rim 5,12-15Mt 10,26-3312. neděle v mezidobíZ
2020622Pavlasv. Jan Fisher a Tomáš More2Kral 17,5-8.13-15a.18Zl 60Mt 7,1-5pondělí 12. týdne v mezidobíZ
2020623Zdeňkasv. Josef Cafasso2Kral 19,9b-11.14-21.31-35a.36Zl 48Mt 7,6.12-14úterý 12. týdne v mezidobíZ
2020624JanSlavnost Narození sv. Jana KřtiteleIz 49,1-6Zl 139Sk 13,22-26Lk 1,57-66.80B
2020625Ivansv. Vilém, ct. Ivan2Kral 24,8-17Zl 79Mt 7,21-29čtvrtek 12. týdne v mezidobíZ
2020626Adrianasv. Jan a Pavel2Kral 25,1-12Zl 137Mt 8,1-4pátek 12. týdne v mezidobíZ
2020627Ladislavsv. Cyril AlexandrijskýPlac 2,2.10-14.18-19Zl 74Mt 8,5-17sobota 12. týdne v mezidobíZ
2020628Lubomírsv. Irenej (Lubomír)2Kral 4,8-11.14-16aZl 89(88)Rim 6,3-4.8-11Mt 10,37-4213. neděle v mezidobíZ
2020629Petr a PavelSlavnost sv. Petra a PavlaSk 12,1-11Zl 34(33)2Tim 4,6-8.17-18Mt 16,13-19C
2020630Šárkasv. prvomučedníci římštíAm 3,1-8;4,11-12Zl 5Mt 8,23-27úterý 13. týdne v mezidobíZ
202071Jaroslavasv. Theobald (Děpolt)Am 5,14-15.21-24Zl 50Mt 8,28-34středa 13. týdne v mezidobíZ
202072Patriciesv. OtaAm 7,10-17Zl 19Mt 9,1-8čtvrtek 13. týdne v mezidobíZ
202073RadomírSvátek sv. TomášeEf 2,19-22Zl 117(116)Jan 20,24-29C
202074Prokopsv. ProkopAm 9,11-15Zl 85,9.11-12.13-14Mt 9,14-17sobota 13. týdne v mezidobíB
202075Státní svátek - Den slovanských věrozvěstůSlavnost sv. Cyrila a MetodějeIz 61,1-3aZl 117(116)2Kor 4,1-2.5-7Lk 10,1-9B
202076Státní svátek - Mistr Jan Hussv. Marie GorettiováOz 2,16b.17b-18.21-22Zl 145Mt 9,18-26pondělí 14. týdne v mezidobíZ
202077Bohuslavasv. WilibaldOz 8,4-7.11-13Zl 115Mt 9,32-38úterý 14. týdne v mezidobíZ
202078Norasv. KiliánOz 10,1-3.7-8.12Zl 105Mt 10,1-7středa 14.týdne v mezidobíZ
202079Drahoslavasv. Veronika GiulianiováOz 11,1-4.8c-9Zl 80Mt 10,7-15čtvrtek 14. týdne v mezidobíZ
2020710Libuše, Amáliesv. Amálie (Libuše)Oz 14,2-10Zl 51Mt 10,16-23pátek 14. týdne v mezidobíZ
2020711OlgaSvátek sv. BenediktaPr 2,1-9Zl 34(33)Mt 19,27-29B
2020712Bořeksv. Jan QualbertIz 55,10-11Zl 65(64)Rim 8,18-23Mt 13,1-2315. neděle v mezidobíZ
2020713Markétasv. JindřichIz 1,10-17Zl 50Mt 10,34-11,1pondělí 15. týdne v mezidobíZ
2020714Karolínabl. Hroznata, sv. Kamil de LellisIz 7,1-9Zl 48Mt 11,20-24úterý 15. týdne v mezidobíZ
2020715Jindřichsv. BonaventuraIz 10,5-7.13-16Zl 94Mt 11,25-27středa 15. týdne v mezidobíB
2020716LubošPanna Maria KarmelskáIz 26,7-9.12.16-19Zl 102Mt 11,28-30čtvrtek 15. týdne v mezidobíZ
2020717Martinasv. Česlav a HyacintIz 38,1-6.21-22.7-8Iz 38Mt 12,1-8pátek 15. týdne v mezidobíZ
2020718Drahomírasv. EmiliánMich 2,1-5Zl 10Mt 12,14-21sobota 15. týdne v mezidobíZ
2020719Čeněksv. MakrinaMdr 12,13.16-19Zl 86(85)Rim 8,26-27Mt 13,24-4316. neděle v mezidobíZ
2020720Iljasv. EliášMich 6,1-4.6-8Zl 50Mt 12,38-42pondělí 16. týdne v mezidobíZ
2020721Vítězslavsv. Vavřinec z BrindisiMich 7,14-15.18-20Zl 85Mt 12,46-50úterý 16. týdne v mezidobíZ
2020722Magdalénasv. Marie MagdalénaPís 3,1-4aZl 63,2.3-4.5-6.8-9Jan 20,1.11-18B
2020723LiborSvátek sv. BrigityGal 2,19-20Zl 34Jan 15,1-8B
2020724Kristýnasv. KristinaJer 3,14-17Jer 31Mt 13,18-23pátek 16. týdne v mezidobíZ
2020725Jakubsvátek sv. Jakuba apoštola2Kor 4,7-15Zl 126(125)Mt 20,20-28C
2020726Annasv. Jáchym a Anna1Kral 3,5.7-12Zl 119(118)Rim 8,28-30Mt 13,44-5217. neděle v mezidobíZ
2020727Věroslavsv. Gorazd a druhovéJer 13,1-11Dt 32Mt 13,31-35pondělí 17. týdne v mezidobíB
2020728Viktorsv. Nazarius a CelsusJer 14,17-22Zl 79Mt 13,36-43úterý 17. týdne v mezidobíZ
2020729Martasv. MartaJer 15,10.16-21Zl 59Mt 13,44-46středa 17. týdne v mezidobíB
2020730Bořivojsv. Petr ChryzologJer 18,1-6Zl 146Mt 13,47-53čtvrtek 17. týdne v mezidobíZ
2020731Ignácsv. Ignác z LoyolyJer 26,1-9Zl 69Mt 13,54-58pátek 17. týdne v mezidobíB
202081Oskarsv. Alfons z LiguoriJer 26,11-16.24Zl 69Mt 14,1-12sobota 17. týdne v mezidobíB
202082Gustavsv. Eusebius, sv. Petr Julián EymardIz 55,1-3Zl 145(144)Rim 8,35.37-39Mt 14,13-2118. neděle v mezidobíZ
202083Milušesv. LydieJer 28,1-17Zl 119Mt 14,13-21pondělí 18. týdne v mezidobíZ
202084Dominiksv. Jan Maria VianneyJer 30,1-2.12-15.18-22Zl 102Mt 14,22-36úterý 18. týdne v mezidobíB
202085KristiánPosvěcení římské baziliky Panny MarieJer 31,1-7Jer 31Mt 15,21-28středa 18. týdne v mezidobíZ
202086OldřiškaSvátek Proměnění PáněDan 7,9-10.13-14Zl 97(96)2Petr 1,16-19cyklus A: Mt 17,1-9, cyklus B: Mk 9,2-10, cyklus C: Lk 9,28b-36Svátek Proměnění PáněB
202087Ladasv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhovéNah 2,1.3;3,1-3.6-7Dt 32Mt 16,24-28pátek 18. týdne v mezidobíZ
202088Soběslavsv. DominikHab 1,12-2,4Zl 9Mt 17,14-20sobota 18. týdne v mezidobíB
202089RomanSvátek sv. Terezie Benedikty od Kříže1Kral 19,9a.11-13aZl 85(84)Rim 9,1-5Mt 14,22-3319. neděle v mezidobíZ
2020810VavřinecSvátek sv. Vavřince2Kor 9,6-10Zl 112(111)Jan 12,24-26C
2020811Zuzanasv. KláraEz 2,8-3,4Zl 119Mt 18,1-5.10.12-14úterý 19. týdne v mezidobíB
2020812Klárasv. EuplusEz 9,1-7;10,18-22Zl 113Mt 18,15-20středa 19. týdne v mezidobíZ
2020813Alenasv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan BerchmansEz 12,1-12Zl 78Mt 18,21-19,1čtvrtek 19. týdne v mezidobíZ
2020814Alansv. Maxmilián KolbeEz 16,1-15.60.63Iz 12Mt 19,3-12pátek 19. týdne v mezidobíC
2020815HanaSlavnost Nanebevzetí Panny MarieZj 11,19a;12,1.3-6a.10abZl 45(44)1Kor 15,20-27aLk 1,39-56Slavnost Nanebevzetí Panny MarieB
2020816Jáchymsv. ŠtěpánIz 56,1.6-7Zl 67(66)Rim 11,13-15.29-32Mt 15,21-2820. neděle v mezidobíZ
2020817Petrasv. MyronEz 24,15-24Dt 32Mt 19,16-22pondělí 20. týdne v mezidobíZ
2020818Helenasv. HelenaEz 28,1-10Dt 32Mt 19,23-30úterý 20. týdne v mezidobíZ
2020819Ludvíksv. Jan EudesEz 34,1-11Zl 23Mt 20,1-16astředa 20. týdne v mezidobíZ
2020820Bernardsv. BernardEz 36,23-28Zl 51Mt 22,1-14čtvrtek 20. týdne v mezidobíB
2020821Johanasv. Pius X.Ez 37,1-14Zl 107Mt 22,34-40pátek 20. týdne v mezidobíB
2020822BohuslavPanna Maria KrálovnaEz 43,1-7aZl 85Mt 23,1-12sobota 20. týdne v mezidobíB
2020823Sandrasv. Růžena z LimyIz 22,19-23Zl 138(137)Rim 11,33-36Mt 16,13-2021. neděle v mezidobíZ
2020824BartolomějSvátek sv. Bartoloměje apoštolaZj 21,9b-14Zl 145(144)Jan 1,45-51C
2020825Radimsv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové2Sol 2,1-3a.14-17Mt 23,23-26úterý 21. týdne v mezidobíZ
2020826Luděkct. Martin Středa2Sol 3,6-10.16-18Zl 128Mt 23,27-32středa 21. týdne v mezidobíZ
2020827Otakarsv. Monika1Kor 1,1-9Zl 145Mt 24,42-51čtvrtek 21. týdne v mezidobíB
2020828Augustýnsv. Augustin1Kor 1,17-25Zl 33Mt 25,1-13pátek 21. týdne v mezidobíB
2020829EvelínaUmučení sv. Jana KřtiteleJer 1,17-19Zl 71Mk 6,17-29C
2020830Vladěnasv. FiakrJer 20,7-9Zl 63(62)Rim 12,1-2Mt 16,21-2722. neděle v mezidobíZ
2020831Pavlínasv. Rajmund1Kor 2,1-5Zl 119Lk 4,16-30pondělí 22. týdne v mezidobíZ
202091Linda, Samuelsv. Jiljí1Kor 2,10b-16Zl 145Lk 4,31-37úterý 22. týdne v mezidobíZ
202092Adélasv. Justus1Kor 3,1-9Zl 33Lk 4,38-44středa 22. týdne v mezidobíZ
202093Bronislavsv. Řehoř Veliký1Kor 3,18-23Zl 24Lk 5,1-11čtvrtek 22. týdne v mezidobíB
202094Jindřiškasv. Růžena z Viterba1Kor 4,1-5Zl 37Lk 5,33-39pátek 22. týdne v mezidobíZ
202095Borissv. Viktorin (Vítězslav)1Kor 4,6-15Zl 145Lk 6,1-5sobota 22. týdne v mezidobíZ
202096Boleslavsv. MagnusEz 33,7-9Zl 95(94)Rim 13,8-10Mt 18,15-2023. neděle v mezidobíZ
202097Regínasv. Melichar Grodecký1Kor 5,1-8Zl 5Lk 6,6-11pondělí 23. týdne v mezidobíZ
202098MarianaSvátek Narození Panny MarieMich 5,1-4aZl 13(12)Mt 1,1-16.18-23B
202099Danielasv. Petr Klaver1Kor 7,25-31Zl 45Lk 6,20-26středa 23. týdne v mezidobíZ
2020910Irmabl. Karel Spinola1Kor 8,1b-7.10-13Zl 139Lk 6,27-38čtvrtek 23. týdne v mezidobíZ
2020911Denisasv. Emil1Kor 9,16-19.22b-27Zl 84Lk 6,39-42pátek 23. týdne v mezidobíZ
2020912Mariesv. Quido / Jména Panny Marie1Kor 10,14-22Zl 116BLk 6,43-49sobota 23. týdne v mezidobíZ
2020913Luborsv. Jan ZlatoústýSir 27,33-28,9Zl 103(102)Rim 14,7-9Mt 18,21-3524. neděle v mezidobíZ
2020914RadkaSvátek Povýšení sv. křížeNm 21,4b-9Zl 78(77)Flp 2,6-11Jan 3,13-17Svátek Povýšení sv. křížeC
2020915JolanaPanna Maria BolestnáZid 5,7-9Zl 31Jan 19,25-27B
2020916Ludmilasv. Ludmila1Kor 12,31-13,13Zl 33Lk 7,31-35středa 24. týdne v mezidobíC
2020917Naděždasv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin1Kor 15,1-11Zl 118Lk 7,36-50čtvrtek 24. týdne v mezidobíZ
2020918Kryštofsv. Josef Kupertinský1Kor 15,12-20Zl 17Lk 8,1-3pátek 24. týdne v mezidobíZ
2020919Zitasv. Januárius1Kor 15,35-37.42-49Zl 56Lk 8,4-15sobota 24. týdne v mezidobíZ
2020920Olegsv. Ondřej, Pavel a druhovéIz 55,6-9Zl 145(144)Flp 1,20c-24.27aMt 20,1-16a25. neděle v mezidobíZ
2020921MatoušSvátek sv. MatoušeEf 4,1-7.11-13Zl 19(18)Mt 9,9-13C
2020922Darinasv. Mořic a druhovéPr 21,1-6.10-13Zl 119Lk 8,19-21úterý 25. týdne v mezidobíZ
2020923Bertasv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z PietrelcinyPr 30,5-9Zl 119Lk 9,1-6středa 25. týdne v mezidobíZ
2020924Jaromírsv. Gerard (Jaromír)Kaz 1,2-11Zl 90Lk 9,7-9čtvrtek 25. týdne v mezidobíZ
2020925Zlatasv. KleofášKaz 3,1-11Zl 144Lk 9,18-22pátek 25. týdne v mezidobíZ
2020926Andreasv. Kosma a DamiánKaz 11,9-12,8Zl 90Lk 9,43b-45sobota 25. týdne v mezidobíZ
2020927Jonášsv. Vincenc z PaulaEz 18,25-28Zl 25(24)Flp 2,1-11Mt 21,28-3226. neděle v mezidobíZ
2020928Václav - Státní svátek - Den české státnostiSlavnost sv. VáclavaMdr 6,9-211Kron 291Petr 1,3-6;2,21b-24Mt 16,24-27C
2020929MichalSvátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a RafaelaDan 7,9-10.13-14Zl 138(137)Jan 1,47-51B
2020930Jeronýmsv. JeronýmJob 9,1-12.14-16Zl 88Lk 9,57-62středa 26. týdne v mezidobíB
2020101Igorsv. Terezie od Dítěte JežíšeJob 19,21-27Zl 27Lk 10,1-12čtvrtek 26. týdne v mezidobíB
2020102Olívie, Oliversv. andělé strážníEx 23,20-23aZl 91Mt 18,1-5.10B
2020103Bohumilsv. MaxmiliánJob 42,1-3.5-6.12-16Zl 119Lk 10,17-24sobota 26. týdne v mezidobíZ
2020104Františeksv. František z AssisiIz 5,1-7ZI 80(79)Flp 4,6-9Mt 21,33-4327. neděle v mezidobíZ
2020105Eliškasv. PalmácGal 1,6-12Zl 111Lk 10,25-37pondělí 27. týdne v mezidobíZ
2020106Hanušsv. BrunoGal 1,13-24Zl 139Lk 10,38-42úterý 27. týdne v mezidobíZ
2020107JustýnaPanna Maria RůžencováGal 2,1-2.7-14Zl 117Lk 11,1-4středa 27. týdne v mezidobíB
2020108Věrasv. SimeonGal 3,1-5Lk 1Lk 11,5-13čtvrtek 27. týdne v mezidobíZ
2020109Štefan, Sárasv. Dionýsius a druhové, sv. Jan LeonardGal 3,7-14Zl 111Lk 11,15-26pátek 27. týdne v mezidobíZ
20201010Marinasv. PaulinGal 3,22-29Zl 105Lk 11,27-28sobota 27. týdne v mezidobíZ
20201011Andrejsv. GermanIz 25,6-l0aZl 23 (22)Flp 4,12-14.19-20Mt 22,1-1428. neděle v mezidobíZ
20201012Marcelsv. RadimGal 4,22-24.26-27.31-5,1Zl 113Lk 11,29-32pondělí 28. týdne v mezidobíZ
20201013Renátasv. EduardGal 5,1-6Zl 119Lk 11,37-41úterý 28. týdne v mezidobíZ
20201014Agátasv. Kalist I.Gal 5,18-25Zl 1Lk 11,42-46středa 28. týdne v mezidobíZ
20201015Terezasv. Terezie od JežíšeEf 1,1-10Zl 98Lk 11,47-54čtvrtek 28. týdne v mezidobíB
20201016Havelsv. Hedvika, sv. Markéta Maria AlacoqueEf 1,11-14Zl 33Lk 12,1-7pátek 28. týdne v mezidobíB
20201017Hedvikasv. Ignác AntiochijskýEf 1,15-23Zl 8Lk 12,8-12sobota 28. týdne v mezidobíC
20201018LukášSvátek sv. LukášeIz 45,1.4-6Zl 96(95)1Sol 1,1-5bMt 22,15-2129. neděle v mezidobíZ
20201019Michaelasv. Izák Jogues a druhovéEf 2,1-10Zl 100Lk 12,13-21pondělí 29. týdne v mezidobíZ
20201020Vendelínsv. IrenaEf 2,12-22Zl 85Lk 12,35-38úterý 29. týdne v mezidobíZ
20201021Brigitasv. HilarionEf 3,2-12Iz 12Lk 12,39-48středa 29. týdne v mezidobíZ
20201022Sabinasv. Marie SalomeEf 3,14-21Zl 33Lk 12,49-53čtvrtek 29. týdne v mezidobíZ
20201023Teodorsv. Jan KapistránskýEf 4,1-6Zl 24Lk 12,54-59pátek 29. týdne v mezidobíZ
20201024Ninasv. Antonín Maria KlaretEf 4,7-16Zl 122Lk 13,1-9sobota 29. týdne v mezidobíZ
20201025Beátasv. KryšpínEx 22,20-26Zl 18(17)1Sol 1,5c-10Mt 22,34-4030. neděle v mezidobíZ
20201026Eriksv. RustikEf 4,32-5,8Zl 1Lk 13,10-17pondělí 30. týdne v mezidobíZ
20201027Šarlota, Zoesv. FrumenciusEf 5,21-33Zl 128Lk 13,18-21úterý 30. týdne v mezidobíZ
20201028Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918)Svátek sv. Šimona a JudyEf 2,19-22Zl 19(18)Lk 6,12-19C
20201029Silviesv. NarcisEf 6,10-20Zl 144Lk 13,31-35čtvrtek 30. týdne v mezidobíZ
20201030Tadeášsv. MarcelFlp 1,1-11Zl 111Lk 14,1-6pátek 30. týdne v mezidobíZ
20201031Štěpánkasv. WolfgangFlp 1,18b-26Zl 42Lk 14,1.7-11sobota 30. týdne v mezidobíZ
2020111FelixSlavnost Všech svatýchZj 7,2-4.9-14Zl 24(23)1Jan 3,1-3Mt 5,1-12aB
2020112Vzpomínka na všechny věrné zemřeléVzpomínka na všechny věrné zemřeléMdr 3,1-9Žl 116Rim 8,14-23Mt 25,31-46F
2020113Hubertsv. Martin de PorresFlp 2,5-11Zl 22Lk 14,15-24úterý 31. týdne v mezidobíZ
2020114Karelsv. Karel BoromejskýFlp 2,12-18Zl 27Lk 14,25-33středa 31. týdne v mezidobíB
2020115Miriamsv. Zachariáš a AlžbětaFlp 3,3-8aZl 105Lk 15,1-10čtvrtek 31. týdne v mezidobíZ
2020116Liběnasv. Leonard (Linhart)Flp 3,17-4,1Zl 122Lk 16,1-8pátek 31. týdne v mezidobíZ
2020117Saskiesv. WilibrordFlp 4,10-19Zl 112Lk 16,9-15sobota 31. týdne v mezidobíZ
2020118Bohumírsv. Gottfried (Bohumír)Mdr 6,12-16Zl 63(62)1Sol 4,13-18Mt 25,1-1332. neděle v mezidobíZ
2020119BohdanSvátek Posvěcení lateránské bazilikyEz 47,1-2.8-9.12Zl 46(45)1Kor 3,9c-11.16-17Jan 2,13-22B
20201110Evžensv. Lev VelikýTit 2,1-8.11-14Zl 37Lk 17,7-10úterý 32. týdne v mezidobíB
20201111Martinsv. MartinTit 3,1-7Zl 23Lk 17,11-19středa 32. týdne v mezidobíB
20201112Benediktsv. JosafatFlm 7-20Zl 146Lk 17,20-25čtvrtek 32. týdne v mezidobíC
20201113TiborSvátek sv. Anežky ČeskéKol 3,12-17Zl 103Mt 25,31-46B
20201114Sávasv. Mikuláš Tavelič3Jan 5-8Zl 112Lk 18,1-8sobota 32. týdne v mezidobíZ
20201115Leopoldsv. Albert VelikýPr 31,10-13.19-20.30-31Zl 128 (127)1Sol 5,1-6Mt 25,14-3033. neděle v mezidobíZ
20201116Otmarsv. Markéta SkotskáZj 1,1-4;2,1-5aZl 1Lk 18,35-43pondělí 33. týdne v mezidobíZ
20201117Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokraciisv. Alžběta UherskáZj 3,1-6.14-22Zl 15Lk 19,1-10úterý 33. týdne v mezidobíB
20201118RomanaPosvěcení římských bazilik sv. Petra a PavlaZj 4,1-11Zl 150Lk 19,11-28středa 33. týdne v mezidobíZ
20201119Alžbětasv. MechtildaZj 5,1-10Zl 149Lk 19,41-44čtvrtek 33. týdne v mezidobíZ
20201120Nikolasv. Felix z ValoisZj 10,8-11Zl 119Lk 19,45-48pátek 33. týdne v mezidobíZ
20201121AlbertZasvěcení Panny Marie v JeruzaléměZj 11,4-12Zl 144Lk 20,27-40sobota 33. týdne v mezidobíB
20201122Cecíliesv. CecílieEz 34,11-12.15-17Zl 23(22)1Kor 15,20-26.28Mt 25,31-46Slavnost Ježíše Krista KráleB
20201123Klementsv. Klement I.Zj 14,1-3.4b-5Zl 24Lk 21,1-4pondělí 34. týdne v mezidobíZ
20201124Emíliesv. Ondřej Dung-Lac a druhovéZj 14,14-20Zl 96Lk 21,5-11úterý 34. týdne v mezidobíC
20201125Kateřinasv. KateřinaZj 15,1-4Zl 98Lk 21,12-19středa 34. týdne v mezidobíZ
20201126Artursv. SilvestrZj 18,1-2.21-23;19,1-3.9aZl 100Lk 21,20-28čtvrtek 34. týdne v mezidobíZ
20201127Xeniesv. VirgilZj 20,1-4.11-21,2Zl 84Lk 21,29-33pátek 34. týdne v mezidobíZ
20201128Renésv. Mansuet (Miloslav)Zj 22,1-7Zl 95Lk 21,34-36sobota 34. týdne v mezidobíZ
20201129Zinasv. SaturninIz 63,16b-17.19b;64,2b-7Zl 80(79)1Kor 1,3-9Mk 13,33-371. neděle adventníF
20201130OndřejSvátek sv. OndřejeRim 10,9-18Zl 19(18)Mt 4,18-22C
2020121Ivasv. Edmund KampiánIz 11,1-10Zl 72Lk 10,21-24úterý 1. adventního týdneF
2020122Blankasv. BibiánaIz 25,6-10aZl 23Mt 15,29-37středa 1. adventního týdneF
2020123Svatoslavsv. František XaverskýIz 26,1-6Zl 118Mt 7,21.24-27čtvrtek 1. adventního týdneB
2020124Barborasv. Jan Damašský, sv. BarboraIz 29,17-24Zl 27Mt 9,27-31pátek 1. adventního týdneF
2020125Jitkasv. SábaIz 30,19-21.23-26Zl 147Mt 9,35-10,1.5-8sobota 1. adventního týdneF
2020126Mikulášsv. MikulášIz 40,1-5.9-11Zl 85(84)2Petr 3,8-14Mk 1,1-82. neděle adventníF
2020127Benjamínsv. AmbrožIz 35,1-10Zl 85Lk 5,17-26pondělí 2. adventního týdneB
2020128KvětoslavaSlavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchuGn 3,9-15.20Zl 98(97)Ef 1,3-6.11-12Lk 1,26-38B
2020129Vratislavsv. ValerieIz 40,25-31Zl 103Mt 11,28-30středa 2. adventního týdneF
20201210Juliesv. Julie a EulálieIz 41,13-20Zl 145Mt 11,11-15čtvrtek 2. adventního týdneF
20201211Danasv. Damas I. (Hostivít)Iz 48,17-19Zl 1Mt 11,16-19pátek 2. adventního týdneF
20201212Simonasv. Jana Františka de ChantalSir 48,1-4.9-11Zl 80Mt 17,10-13sobota 2. adventního týdneF
20201213Luciesv. Lucie (Světluše)Iz 61,1-2a.10-11Lk 1,46-48a.48b-50.53-541Sol 5,16-24Jan 1,6-8.19-283. neděle adventníR
20201214Lýdiesv. Jan od KřížeNm 24,2-7.15-17aZl 25Mt 21,23-27pondělí 3. adventního týdneB
20201215Radanasv. ValeriánSof 3,1-2.9-13Zl 34Mt 21,28-32úterý 3. adventního týdneF
20201216Albínasv. Adelhaida (Adéla)Iz 45,6b-8.18.21b-25Zl 85Lk 7,19-23středa 3. adventního týdneF
20201217Danielsv. LazarGn 49,1a.2.8-10Zl 72Mt 1,1-17F
20201218Miloslavsv. Rufus a ZosimJer 23,5-8Zl 72Mt 1,18-24F
20201219Esterbl. UrbanSd 13,2-7.24-25aZl 71Lk 1,5-25F
20201220Dagmarsv. Dominik Siloský2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16Zl 89(88)Rim 16,25-27Lk 1,26-384. neděle adventníF
20201221Natáliesv. Petr KanisiusPis 2,8-14Zl 33 Lk 1,39-45F
20201222Šimonsv. Servul1Sam 1,24-281Sam 2Lk 1,46-56F
20201223Vlastasv. Jan KentskýMal 3,1-4.23-24Zl 25Lk 1,57-66F
20201224Adam a EvaŠtědrý den2Sam 7,1-5.8b-12.14.16Zl 89Lk 1,67-79F
202012251. Svátek vánočníSlavnost Narození PáněIz 9,1-3.5-6Zl 96Tit 2,11-14Lk 2,1-14Slavnost Narození PáněB
20201226Štěpánsv. ŠtěpánSk 6,8-10;7,54-60Zl 31(30)Mt 10,17-22Svátek sv. ŠtěpánaC
20201227Žanetasv. Jan EvangelistaGn 15,1-6;21,1-3Zl 105(104)Zid 11,8.11-12.17-19Lk 2,22-40Svátek Svaté rodinyB
20201228Bohumilasv. Betlémské děti, mučedníci1Jan 1,5-2,2Zl 124(123)Mt 2,13-18Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníkůC
20201229Juditasv. Tomáš Becket1Jan 2,3-11Zl 96Lk 2,22-35B
20201230Davidsv. Evžen1Jan 2,12-17Zl 96Lk 2,36-40B
20201231Silvestrsv. Silvestr1Jan 2,18-21Zl 96Jan 1,1-18B